advertise

قیمت ماشین سنگین | قیمت روز انواع ماشین سنگین

قیمت ماشین سنگین ، مهمترین مولفه ی انتخاب ماشین سنگین

ماشین سنگین یا heavy truck به ماشینهایی گفته می شود که جهت حمل بارهای سنگین در مسیرهای جاده ای ، معدنی و کارگاهی مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد ماشین سنگین در کنار وزن بار حامل توسط ماشین سنگین ، انتخاب ماشین سنگین را میسر نموده و با تعیین دسته کاربری از نوع کامیون ، کامیونت ، کشنده ، جرثقیل و ماشین راهسازی تعرفه قیمت ماشین سنگین مشخص می شود. سایت شاپور سنگین با بهره گیری از متنوع ترین دسته بندی کاربردی و برندی ماشینهای سنگین موجود در ایران اقدام به قیمت گذاری روزانه ماشین سنگین در بستر سایت نموده تا قیمت روز ماشین سنگین با امکان مقایسه در قسمت لیست قیمت قابل مشاهده باشد.

لیست قیمت انواع ماشین سنگین در سایت شاپور سنگین

با در نظر گرفتن دسته بندی آگهی فروش در سایت شاپورسنگین لیست قیمت انواع ماشین سنگین به تفکیک قیمت روز کامیون ، قیمت روز کامیونت ، قیمت روز کشنده ، قیمت روز جرثقیل ، قیمت روز ماشین راهسازی و قیمت روز تریلر و اتاقک مشخص گردیده است. جدول قیمت ماشین های سنگین به صورت تجمعی از برند های تجاری موجود در ایران در صفحه قیمت روز ماشین سنگین و قرارگیری قیمتهای اختصاصی ماشین سنگین در صفحات محصول ماشین سنگین باعث می گردد امکان مقایسه با برندهای دیگر ماشینهای تجاری هم دسته و همچنین مقایسه محصول صفر و خشک با محصولات مدل پایین در صفحه اختصاصی برند از لحاظ قیمتی ماشین سنگین قابل مشاهده باشد. در ادامه به توضیحی مختصر در مورد قیمتهای تفکیکی دسته بندی ماشینهای تجاری یا سنگین می پردازیم.

شاخصه های تاثیرگذار بر قیمت ماشین سنگین

قیمت خرید ماشین سنگین برحسب شاخصه های داخلی و خارجی به صورت روزانه متغیر بوده و قیمت دلار در ایران ساده ترین شاخصه ساز قیمتی برای ماشینهای سنگین محسوب می گردد. عوامل موثر بر تعیین قیمتهای ماشین های سنگین بازار ایران ، بهره مند از عوامل داخلی و خارجی بوده که در ادامه بر شاخصهای موثر قیمت ماشین سنگین می پردازیم.

• واردات ماشین های سنگین
همواره افزایش واردات ماشین سنگین با در نظر گرفتن افزایش برندهای تجاری و وارداتی ماشینهای تجاری صفر و دست دوم از مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر قیمت ماشین سنگین بوده و با توجه به نیاز بروزرسانی ماشینهای سنگین ایرانی واردات متعدد ماشین سنگین همواره با کاهش قیمت همراه بوده است. قیمت ماشین سنگین وارداتی بیشتر از قیمت پایه وارداتی از اروپا و یا کشورهای همسایه دست خوش قیمتگذاری دستوری حق گمرکات بوده که در صورت اصلاح قانون قیمت ماشین سنگین وارداتی مخصوصا در قسمت کار کرده می توان شاهد افت تا 100 درصد در بیشتر ماشینهای سنگین وارداتی باشیم.

• تولید ماشین سنگین در کشور
تولید ماشین سنگین در داخل یا مونتاژ کامل ماشین سنگین می تواند قیمت ماشین سنگین را از مولفه حق گمرکات حذف نموده و باعث کاهش قیمت گردد. ماشینهای راهسازی سنگین بیش از 40 سال است که در قسمت تولید فعال بوده و شاهد کنترلگر قیمتی در ماشینهای راهسازی بخصوص ماشینهای راهسازی کوچک در کشور باشیم. تولید جرثقیل و مونتاژ کشنده ، کامیون و کامیونت نیز باعث امکان قیمتگذاری داخلی ماشینهای سنگین داخلی با مولفه داخلی گشته و در زمینه تریلر و اتاقک نیز شاهد خودکفایی کامل و فعال بودن بیش از 1000 تولیدی تریلر و اتاقک در کشور باشیم. در شرایط تحریمی و حساس بودن قیمتها به دلار ، تولید ملی تنها را کاهش قیمتها به صورت تساعدی در قیمت ماشینهای سنگین داخلی و خارجی می باشد.


• واردات قطعات ماشین سنگین
واردات قطعات از گذرگاه گمرکات و حقوق گمرکات باعث افزایش قیمت نهایی ماشین آلات سنگین گردیده و راه حلی جز واردات متعدد برای شکستن قیمت تمام شده و قیمت سر به سر در آمد کامیون داران با واردات قطعات از شرکتهای مبدا نداریم. قطعات ماشین سنگین بعضا تعمیراتی با بیش از 200 میلیون تومان هزینه در بخش موتور و گیربکس داشته که با کنترل واردات می توان این شاخصه قیمت گذار ماشین سنگین را تا حدودی کاهش داد.

• تولید و مهندسی معکوس قطعات
در صورت استفاده از توان تولید داخلی و اعتماد به تولیدگران داخلی در حوزه قطعات ماشین سنگین علاوه بر جلو گیری از ارز بری در حوزه سنگین قطعات خودرو می توان قیمت تمام شده قطعات را کم نمود و در قیمت خودرو تجاری سنگین تاثیر کاهشی را مشاهده کرد. قطعات خودرو مخصوصا در خودرهای سنگین یکی از معضلات قیمتگذاری در داخل کشور به حساب می آید.

• میزان نیاز به ماشین سنگین در کشور
همواره عرضه و تقاضا یکی از شاخصه های بدون نیاز به اثبات در قیمتگذاری هر محصولی محسوب گشته و در زمینه ماشین سنگین نیاز داخلی و نیاز ترانزیتی راه ها به ماشینهای سنگین جز مولفه های موثر بر قیمت ماشین سنگین می باشد. ایران با قرارگیری در کریدور شرق به غرب و محل اتصال خلیج فارس به دریای خزر محل عبور ترانزیت کشورهای همسایه بوده و تقاضا برای ماشینهای کشنده در صورت تصمیمات صحیح دولتی به شدت افزایش پیدا می کند.

• رشد تولید ملی و مهار تورم
شعار سال 1402 به عنوان مهار تورم و رشد تولید را میتوان یکی از مولفه های واقعی در ایران دانست و در صورت تحقق این دو مورد تثبیت قیمت ماشینهای سنگین دور از انتظار نمی باشد. در ادامه به رابطه شعار سال و قیمت ماشین سنگین پرداخته شده است.

_ مهار تورم و ثبات قیمت ماشین سنگین
تورم در صورت کنترل باعث ثبات قیمتی و در نتیجه کنترل تمامی موارد موثر بر قیمتگذاری ماشینهای سنگین داخلی می گردد. در صورت نبود تورم می توان ثبات کشورهای اروپایی در قیمت پایین ماشینهای سنگین مدل پایین را در کشور مشاهده نمود همچنین افزایش لیزینگ و اقساطی فروشی با توجیه در زمینه ماشینهای سنگین برای واردکنندگان و نمایشگاه داران کامیون فراهم می گردد._ افزایش شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد اقتصادی
ایجاد تقاضا برای بار و به تبع ماشینهای سنگین باری و نیمه سنگین باری یکی از دلایل موثر بر قیمت ماشین سنگین می باشد. افزایش شهرکهای صنعتی و مناطق آزاد تجاری اقتصادی یکی از راه های اثبات شده برای افزایش بار و افزایش درخواست ماشین و رونق بازار ماشینهای سنگین می باشد.

_ افزایش معادن
معادن خواستگاه اصلی ماشینهای راهسازی بوده و قیمت ماشینهای راهسازی وارداتی با قیمت پایین در معادن فعال و بزرگ به وفور قابل مشاهده است. با افزایش معادن افزایش واردات کم تعرفه میسر می گردد و در صورت افزایش ماشینهای کم تعرفه در معادن قیمتهای ماشینهای سنگین معدنی داخلی نیز به کاهش قیمت روی مثبت نشان می دهند.

_ افزایش بنادر دریایی و بنادر خشک
بنادر دریایی و بنادر خشک خواستگاه بارهای ترانزیتی و رونق بازار ماشینهای سنگین به خصوص ماشینهای کشنده می باشد. ایجاد بندر خشک یزد و ایجاد بنادر در مکران چابهار امیدی برای افزایش درخواست ماشینهای سنگین بوده که با افزایش بنادر، تنوع باری و در نتیجه افزایش خرید و فروش ماشین سنگین به همراه می آید .
احداث بنادر عراق در جنوب بصره زنگ خطری برای کاهش ترانزیت کشور به کشورهای همسایه بوده که در صورت نادیده گرفتن این امر شاهد فروش عظیمی از ماشینهای کشنده در داخل کشور خواهیم بود.

_ افزایش شرکتهای حمل و نقل ماشین سنگین در کشور
شرکتهای حمل و نقل یا باربری ها حکم انسولین در تنظیم قیمت بار و به تبع قیمت ماشین سنگین درخواستی را داشته که با افزایش شرکتهای حمل و نقل کاهش تعرفه و افزایش تنوع درخواستی برای رانندگان به همراه دارد.

قیمت انواع ماشین سنگین

ماشین سنگین اصطلاحا به دسته ای از ماشین های تجاری گفته می شود که برای حمل و نقل کالا های با مقدار زیاد و یا حجیم استفاده می شود. در اینجا به هر دسته از انواع ماشین های سنگین می پردازیم و درباره قیمت آن بحث می کنیم.

قیمت روز کامیون

کامیون که در ایران اصطلاحی رایج برای تمامی ماشینهای سنگین و نیمه سنگین باری بوده بیشتر با بنزهای تک و جفت از لحاظ قیمتی در جداول قیمتگذاری ماشین سنگین به نمایش در آمده و نماینده قیمتگذاری کامیون در ایران محصوب می گردد. قیمت روز کامیون در ایران بیشتر با مولفه دلار و مولفه واردات ماشینهای سنگین رابطه مستقیم داشته و عرضه و تقاضا با توجه به نوع کاربری و مدل ماشین در قیمتگذاری روزانه کامیون تاثیرگذار است. در بخش قیمت روز کامیون سایت شاپور سنگین می توانید علاوه بر مشاهده جداول آخرین قیمتهای کامیون در ایران به توضیحات بیشتر در مورد قیمت روز کامیون دسترسی پیدا نمایید.

قیمت روز کامیونت

کامیونت ماشین نیمه سنگین کوچک بار کامیون بوده که توان بار بین 4 تا 8 تن را داشته که به تبع توان بار کمتر ، قیمت کمتری نسبت به کامیون دارد. معمولا کامیونتهای موجود در بازار ایران مخصوصا در دهه 1400 پیش رو ، در دست واردکنندگان و مونتاژ کاران چینی بوده و تنوع برندی چینی قابل قبولی به همراه دارد. قیمت روز کامیونت نیز مانند کامیون به اخبار دلار حساسیت بالایی نشان می دهد ولی واردات ماشینهای کامیونت به دلیل وجود مونتاژ کاران بالای کامیونتی در ایران درجه اهمیت کامیون و کشنده را برای تعیین قیمت روز کامیونت ندارد. برای مشاهده قیمت کامیونت و دسته بندی انواع قیمتگذاری کامیونت در ایران می توانید به بخش قیمت کامیونت در سایت شاپور سنگین مراجعه نموده و از آخرین قیمت روز ، کارکرده ، حواله و اروپای کامیونت با خبر شوید.

قیمت روز جرثقیل

قیمت روز جرثقیل

جرثقیل یا به عبارت صحیح تر جرثقیلهای کامیونی موجود در بازار ایران تنها دسته آزاد از لحاظ واردات دستگاه جرثقیل و جرثقیلهای تناژ بالا بوده که می تواند قیمت روز جرثقیل را متاثر نماید. قیمت جرثقیل از دو قسمت قیمت کامیون یا کامیونت جرثقیل و قیمت دستگاه جرثقیل متشکل شده و که خود عاملی برای شناور بودن و حساس بودن جرثقیل به قیمت دلار می باشد. به جز جرثقیل اطلس و جرثقیلهای متشکل از نام اطلس بقیه جرثقیلها وارداتی می باشند و این کمبود برند تولیدی می تواند در صورت عدم واردات جرثقیل ، شاهد جامپ قیمتی جرثقیل در سطح بازار باشیم. برای مشاهده قیمت روز جرثقیلهای کاتو ، اطلس ، تادانو ، یونیک و پالفینگر می توانید در صفحه آگهی فروش مربوطه سایت شاپور سنگین یا بخش قیمت روز جرثقیل قیمت اعلامی گروه شاپور سنگین را مشاهده نمایید.

قیمت روز ماشین آلات راهسازی

قیمت روز ماشین آلات راهسازی

ماشینهای راهسازی یا معدنی در دو دسته بیل مکانیکی و لودر در سایت شاپور سنگین به نمایش تخصصی در آمده اند به نحوی که برندهای کاترپیلار و کوماتسو سرآمد قیمت گذاری ماشینهای راهسازی ماشینهای سنگین سایت شاپور سنگین بوده و گرانترین ماشینهای سایت به حساب می آیند. قیمت ماشینهای سنگین راهسازی نیز به قیمت دلار بستگی داشته اما چند سالی است که تولید ماشینهای معدنی در شرکتهای بزرگ داخلی حساسیت قیمتی را تا حدودی کنترل نموده است و از طرف دیگر معدن داران و پیمانکاران بزرگ با داشتن سهمیه واردات مستقیم ماشین آلات معدنی تب تقاضای ماشینهای راهسازی را تا حدود قابل قبولی پایین آورده اند. برای مشاهده قیمت روز ماشینهای سنگین راهسازی گروه شاپور سنگین می توانید با مراجعه به صفحه اختصاصی محصول و صفحه قیمت روز ماشین راهسازی از آخرین قیمتها مطلع و امکان مقایسه قیمتهای هم رده راهسازی را داشته باشید.

قیمت روز تریلر و اتاقک

قیمت روز تریلر و اتاقک

قیمت تریلر و اتاقک بیشتر در ایران با نام دو شرکت ماموت و مارال در بیشتر دسته های تریلر قیمتگذاری پایه انجام می گیرد به نوعی که افزایش قیمت این دو شرکت موجب افزایش یک دست تمامی تریلرسازان ایران می گردد. معمولا قیمت روز تریلر منوط به قیمت فولاد ، قیمت محور تریلر و قیمت تایر بوده و با توجه به تولید گسترده در سطح ایران حساسیت کمتری نسبت به دلار به نسبت دیگر دسته های ماشین سنگین از خود نمایش می دهد. از طرف دیگر اتاقکها نیز قیمت خود را منوط به قیمت چوب و فلز روز و دستمزد نیروی ماهر دانسته اما شرکت برندی به عنوان سردمدار تولید اتاقک در ایران قیمتگذار شناخته نمی شود و مناطق مختلف اختلاف قیمت و ناهماهنگی قیمتی بین تولیدکنندگان مشاهده می گردد. برای مشاهده قیمت روز تریلر و قیمت اتاقک می توانید به صفحه محصول تریلر و اتاقک یا صفحه اختصاصی قیمت روز تریلر و اتاقک مراجعه نمایید.

قیمت روز کشنده

قیمت روز کشنده

کشنده یا تریلی دارای گسترده ترین تنوع برندی از دهه 40 شمسی با اینترنشنال و ماک بوده و در کنار آن حضور برندهای چینی ، اروپایی و داخلی جمعی قابل قبول برای انتخاب فراهم نموده است. قیمت روز کشنده نیز به قیمت دلار وابستگی کامل داشته و اخبار واردات ، حواله های فروش ، فروش نمایندگی و فروشهای لیزینگی در کنار قیمتهای وارداتی اروپا و قیمتهای پلاک گرجستان طیف وسیعی از قیمتها را برای کشنده های موجود در بازار بخصوص کشندهای مدل جدید گرد هم جمع آوری نموده است. علاوه بر این قیمت کشنده در خوش تغییرات قیمتی گمرکات بوده و پلاکهای اروپا به عنوان ناجی قیمتگذاری و مهار قیمت کشنده با هزینه های سنگین وارداتی همراه هستند. برای مشاهده قیمت روز کشنده ، آخرین قیمت گذاری کشنده در سایت شاپور سنگین و مشاهده قیمتهای حواله و اروپای کشنده در ایران به قسمت برند آگهی فروش کشنده مراجعه نموده یا در قسمت قیمت روز کشنده لیست قیمتی کشنده بازار را مشاهده نمایید.

قیمت لاستیک ماشین سنگین

از اوایل دهه 90 افزایش قیمت دلار موجب گردید تایر نیز در قیمتگذاری ماشینهای سنگین نقش مستقیم ایفا نماید و حال در سال 1402 یک کشنده 18 چرخ حدود 200 میلیون تومان هزینه مصرفی تایر در طول یکسال کاری فعال را برای خود در نظر می گیرد. تریلر سازان قیمت تایر را به سرعت در قیمت نهایی تریلر سنگین لحاظ نموده و عاملی برای پیگیری روزانه قیمت ماشین سنگین در ایران به حساب می آید.