advertise

کامیون دیما

کامیون 19 تن دیما

صنعت حمل و نقل کالا یکی از ارکان اقتصاد و صنعت هر کشوری است. در صنعت حمل و نقل با توجه به میزان کالا های مورد نظر برای جا به جایی و وزن کالا باید وسیله متناسب با آن در نظر گرفته شود. هر سه جز کشنده و کامیون و کامیونت در صنعت حمل و نقل نقش خود را دارند و امکان حذف هیچکدام وجود ندارد. کامیون ها معمولا وزنی در حدود 8 الی 24 تن را می توانند حمل کنند. امروزه به لطفا صنعت قوی کشور و متخصصان داخلی به همراه همکاری شرکت های ایرانی با شرکت های قدرتمند خارجی کامیون که یک جز حیاتی صنعت حمل و نقل است توسط برخی از شرکت ها داخلی سازی می شود. یکی از کامیون های داخلی خوب بازار که علیرقم حضور کوتاه مدت توانسته توجه زیادی به خود جلب کند کامیون 19 تن دیما شرکت مایان است. کامیون باری دیما 19 تن مجموع وزن ناخالص ۱۹ تنی را دارد و وزن خالص آن ۶.۵ تن است. کامیون دیما وزنی در حدود 10 تن را می تواند بارگیری و حمل کند. کامیون دیما علاوه بر قدرت خوب دارای امکانات به روزی همچون کروز کنترل نیز می باشد. در این بخش از سایت شاپور سنگین انواع کامیون دیما را جهت فروش مشاهده می کنید و می  توانید برای خرید کامیون دیما با کارشناسان فروش شاپور سنگین تماس بگیرید.