advertise

اتحادیه کامیون داران

انجمن صنفی کامیون داران

در کنار اتحادیه های صنفی و کارفرمایی و تعاونی های کامیون داران ایران ، انجمنهای صنفی کامیون داران را می توان یکی از بزرگترین انجمنهای خود تاسیس انجمنهای ایران دانست. انجمن صنفی کامیون داران تقریبا در هر شهرستان بزرگی ، شعبه ای فعال داشته و متشکل از کامیونداران ، رانندگان ماشینهای سنگین و تجاری ، کارفرمایان حمل و نقل و باربری ها می شود. هدف از تشکیل انجمنهای صنفی کامیونداران وجود مرکزی برای گفتمان نمایندگان رانندگان ، برای حل مشکلات کامیون داران بوده و با یکسان سازی صحبتها ، اولویت بندی مشکلات رانندگان ، هماهنگی و ارائه مشکلات بزرگ و سراسری به اتحادیه ها ، پشتیبانی از اتحادیه و بررسی مشکلات رانندگان محلی برای اجتماع رانندگان هر شهرستان به حساب می آید.در این قسمت لیست اتحادیه و انجمنهای صنفی کامیون داران و کارفرمایان حمل و نقل را مشاهده می فرماید.

پایانه بار

پایانه بار به منظور محلی جهت تجمیع شرکتهای حمل و نقل و باربری احداث گردیده و سامانه اعلام بار جهت اعلام بار شرکتهای باربری برای رانندگان تعبیه گردیده است.

پارکینگهای بزرگ درون پایانه های باری قرار گرفته تا علاوه بر سازماندهی ماشینهای عبوری جهت اخذ بار و سازماندهی ماشینهای برگشتی ، شرکتهای حمل و نقل را برای حضور در پایانه های باربری سوق داده و سرعت عمل درخواست بار تا بارگیری را به سرعت کاهش دهد. همچنین پایانه های بار محلی جهت اخذ کارت سوخت و کارت هوشمند ماشینهای سنگین در پایانه های بار اقدام به پیگیری و تهیه می نمایند. از طرف دیگر پایانه بار محل احداث انجمنهای کامیون داران ، صنف کامیون داران و اتحادیه های ماشین سنگین و فعالان حوزه حمل و نقل نیز می باشد.
پایانه بار تهران بزرگترین و فعالترین پایانه باری کشور و پایانه بار اصفهان امیرکبیر و پایانه بار فارس و مشهد نیز در رتبه های بعدی فعالین حوزه پایانه بار قرار دارند . تعداد پایانه های بار تهران با بیش از 20 پایانه بار فعال و پایانه بار فارس با 7 پایانه بار و پایانه بارهای اصفهان با 6 پایانه بار بیشترین پایانه های کشور بوده و پایانه های مرزی پس از این پایانه ها بیشترین محل تردد ماشینهای باری و سنگین هستند.

نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.