advertise

قیمت کامیون

لیست قیمت کامیون

پیش از پرداختن به معرفی انواع قیمت کامیون‌ها، در ابتدا باید به طور کلی با انواعی از این ماشین‌های باری آشنا شویم. در بازار ماشین‌های باری به اصطلاح هر نوع خودروی سنگین که توانایی حمل چندین تن بار را داشته باشد، با نام کامیون می‌شناسند. درصورتی‌که این ماشین‌ها، متناسب با ظرفیت بار و کاربردهایشان، انواع مختلفی دارند. شناخت انواع این ماشین‌های باری دست خریداران را برای خریدی مناسب باز می‌گذارد. بر همین کامیون‌ها را با توجه به پارامترهای زیر دسته‌بندی می‌کنند: • از نظر ظرفیت: حجمی (متر مکعب)، کوت‌ شده (انباشته)، تحمل وزن (تن) و خط تراز آب • کاربرد در نوع استفاده: جاده‌ای یا خارج جاده‌ای • تفاوت در نوع چرخ: چرخ لاستیکی یا چرخ زنجیری • شیوه تخلیه بارها: تخلیه از جلو، تخلیه از عقب، تخلیه از زیر و تخلیه از پهلو • نوع اتصال مخزن و تراکتور: نیمه تریلر، تمام تریلر و شاسی یکپارچه شناخت کامل این دسته‌بندی برای خریداران یک موضوع مهم است؛ زیرا هر کدام از این تقسیم‌بندی، بر قیمت کامیون‌ها تاثیرگذار هستند. شما می‌توانید بهترین قیمت‌های کامیون‌های جدید از برندهای معتبر داخلی و خارجی را در سایت شاپور سنگین پیدا کنید.

خاور 809

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
1,020,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
500,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

خاور 808

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
850,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
500,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

خاور 608

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
1,150,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
500,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

آمیکو 5.2

تولید کننده
آمیکو
قیمت بازار
1,450,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
700,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

آمیکو 2631 کمپرسی

تولید کننده
گروه آمیکو
قیمت بازار
5,650,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
5,200,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
3,450,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

آمیکو 1929 باری

تولید کننده
گروه آمیکو
قیمت بازار
5,150,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
4,300,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
3,000,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

اسکانیا 112

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,250,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,500,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

اسکانیا 113

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,400,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,500,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

اسکانیا p340

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
7,900,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
2,900,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

اسکانیا 111

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
1,700,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

اسکانیا p310

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
7,800,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ایویکو یورو کارگو

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,700,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

رنو میدلام 280

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,800,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

رنو 270

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,650,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز 1924 کمپرسی

تولید کننده
ایران خودرو دیزل
قیمت بازار
3,800,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
3,200,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,750,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز 1924 باری

تولید کننده
ایران خودرو دیزل
قیمت بازار
3,650,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
3,200,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,450,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز 2624 کمپرسی

تولید کننده
ایران خودرو دیزل
قیمت بازار
5,700,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
4,400,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,950,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز آکسور 2643

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
5,400,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز آکسور 1824

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
4,600,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز آروس

تولید کننده
وارداتی
قیمت بازار
11,300,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
$ 140,000
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بنز آتگو

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
4,200,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

کامیون بنز آکسور

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
4,550,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ولوو nl10

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
4,100,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
2,100,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ولوو nl12

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
4,400,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ولوو fm

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
7,100,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
$ 29,000
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ولوو n12

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,050,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,900,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

ولوو n10

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
1,900,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
1,800,000,000 تومان
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

هیوندای 170

تولید کننده
نمایشگاه دار
قیمت بازار
2,800,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
0
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

دیما 19 تن

تولید کننده
مایان گروپ
قیمت بازار
3,350,000,000 تومان
قیمت نمایندگی
2,750,000,000 تومان
قیمت اروپا
0
قیمت حواله یا شرایطی
0
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شناخت قیمت کامیون

کامیون‌ها پرکاربردترین ماشین‌های باری هستند که برای جابه‌جایی انواع بارهای سنگین و نیمه‌سنگین در مسافت‌های دور و نزدیک کاربرد دارند. این ماشین‌ها متناسب با ظرفیت جابه‌جایی بار و کاربردشان، با تعرفه‌های قیمتی متفاوتی در بازار فروش خوردوهای باری عرضه می‌شوند. علاقه‌مندان به خرید کامیون، پیش از انتخاب ماشین مناسب، باید هدف خود از خرید را مشخص کرده و متناسب با بودجه‌ای که دارند، نسبت به خرید کامیون مناسب اقدام کنند. قیمت کامیون یک عامل متغییر است که به عوامل گوناگونی بستگی دارد. شما می‌توانید انواعی از بهترین کامیون‌های ایرانی و خارجی را در سریع‌ترین زمان از سایت شاپور سنگین خریداری کنید.

بسیاری از خریداران ماشین‌های سنگین به‌ویژه کامیون‌ها با کاربردهای این ماشین‌های حمل بار آشنایی کاملی دارند. بااین‌حال بررسی ویژگی‌ها و کاربردهای کامیون‌، برای افرادی که قصد دارند برای اولین بار این ماشین را خریداری کنند یا رانندگانی که اطلاع زیادی از کاربردهای کامیون‌ها ندارند، به انتخاب کامیون مناسب و کاهش هزینه‌های خرید خودروی باری آن‌ها کمک فراوانی می‌کند. بر همین اساس محبوب‌ترین کامیون‌ها بر اساس کاربردشان به انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند:
• کامیون مسقف: محفوظ بودن بار درون این کامیون، از مزایای استفاده از این ماشین باری است که برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد
• کامیون لبه‌دار: نام دیگر آن کامیون بغل دار یا بغل باز شو می‌باشد که برای حمل بارهای بارگیری شده توسط لیفتراک، گزینه مناسبی به‌شمار می‌رود
• کامیون کفی: این کامیون بدون دیواره در قسمت بار خود است و برای جابه‌جایی دستگاه‌های راه‌سازی و خودروهای سنگین کاربرد بسیاری دارد
• کامیون یخچال‌دار: در قسمت بار آن تجهیزات خنک‌کننده تعبیه شده است که این ماشین را برای جابه‌جایی انواع مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و گوشت و لبنیات به یک گزینه مناسب تبدیل می‌کند
• کامیون تیغه دار: قسمت حمل بار این ماشین توسط تیغه‌ای طولی به دو نیم تقسیم شده است
• کامیون بونکر: ماشین مناسب برای جابه‌جایی انواع بارهای جامد شکل‌پذیر مانند سیمان است
• کامیون اتاق‌دار: برای حمل مواد غذایی، تره‌بار، مصالح ساختمانی و ... کاربردهای فراوانی دارد
• کامیون کمپرسی: اتاق دارند و تخلیه بار به کمک کمپرس انجام می‌شود
• کامیون تانکر: برای حمل انواع مایعات کاربرد دارد


قیمت انواع کامیون

تنوع بالای محصولات عرضه شده در بازار ماشین‌های سنگین، بازه قیمتی کامیون‌ها را با یکدیگر متفاوت کرده است. برندهای معتبر داخلی و ایرانی متناسب با امکانات فنی، هزینه‌های متنوعی را برای خرید کامیون در نظر می‌گیرند. مجموعه شاپور سنگین با پشتیبانی از انواع برندهای معتبر داخلی و خارجی، لیستی از قیمت بهترین کامیون‌های روز دنیا را به شما ارائه می‌دهد. بر همین اساس در ادامه به بازه‌های قیمتی انواع برندهای موجود در فروشگاه شاپور سنگین اشاره می‌کنیم که در خرید کامیون مناسب تاثیرگذار هستند.

قیمت‌‌ کامیون‌‌‌ اسکانیا

اسکانیا به‌عنوان یک شرکت سوئیسی قدیمی، از محبوب‌ترین برندهای کامیون در ایران است. کامیون‌های این برند در پنج سری R، P، S، G و L تولید شده و به سرتاسر جهان عرضه می‌شوند. کامیون‌های اسکانیای لیست شده در فروشگاه شاپور سنگین از بازه 1 میلیارد و 550 میلیون تومان تا 4 میلیارد و 500 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت‌‌ کامیون‌‌ ایویکو

شرکت ایویکو کامیون‌های خود را با هدف استفاده در کارگاه‌های ساختمانی، معادن و کاربردهای امدادی تولید کرد و با واردات این کامیون به داخل کشور، بسیاری از رانندگان به این کامیون‌ها علاقه‌مند شدند. قدرت بالای این کامیون در پیمودن مسیرهای سخت و شیب‌های تند، کامیون ایویکو را به انتخاب اول بسیاری از رانندگان تبدیل کرده است. قیمت کامیون ایویکو در شاپور سنگین از 500 میلیون تا 5 میلیارد و 250 میلیون تومان متغیر می‌باشد.

قیمت‌ ‌کامیون‌ بنز‌

کامیون‌های بنز محبوب‌ترین ماشین‌های سنگین وارداتی کشور هستند. این ماشین‌ها برای انواع کاربردهای امدادی، نظامی، ساختمانی و ... کاربرد فراوانی دارند. سادگی در استفاده، نیروی موتور مناسب و برخورداری از امکانات رفاهی پیشرفته، کامیون بنز را به گزینه‌ای مناسب برای رانندگان تبدیل کرده است.
به دلیل تعمیر آسان قطعات کامیون بنز و تقاضای بالا برای خرید آن، هنوز هم خریدوفروش این کامیون در بازار ماشین‌های سنگین رونق بسیاری دارد. متناسب با انواع کامیون بنز می‌توان با بودجه 630 میلیون تا 5 میلیارد و 500 میلیون تومانی، انواع کامیون‌های بنز را در سایت شاپور سنگین خریداری کرد.

قیمت‌‌ کامیون‌‌ ‌رنو

کامیون‌های رنو انواعی از ماشین‌های باری کمپرسی هستند که برای جابه‌جایی بارهای فوق سنگین از آن‌ها استفاده می‌شود. این کامیون‌ها با ظرفیتی جابه‌جایی بار حدود ۲۰ تا ۲۵ تن، به راحتی می‌توانند برای کاربردهای درون‌شهری و برون‌شهری مورد استفاده قرار بگیرند. انواع کامیون‌های رنو در مجموعه ما از یک میلیارد و هفتصد میلیون تا سه میلیارد و سیصد میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.
انواع کامیون‌های رنو عبارت‌اند از:
• کمپرسی استاندارد
• تریلی کمپرسی
• ابر کمپرسی
• کمپرسی هیدرولیک
• کشنده کمپرسی
• کمپرسور کمرشکن و مفصلی

قیمت‌ کامیون‌ ولوو

از دیگر شرکت‌های سوئدی معتبر در زمینه تولید کامیون‌ها، برند ولوو است. کامیون‌های این برند با آب‌وهوای سرد و خشک سازگاری بالایی دارند و در بازار داخلی ایران از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. انواع کامیون‌های ولوو را می‌توانید از بازه 900 میلیون تا 4 میلیارد و 800 میلیون تومان در سایت شاپور سنگین پیدا کنید.
انواع کامیون‌های محبوب ولوو در داخل ایران عبارت‌اند از:
• کامیون ولوو FH
• کامیون ولوو FL
• کامیون ولوو FM
• کامیون ولوو FE

عوامل موثر بر قیمت کامیون

پس از شناخت بهترین نسبی از کامیون‌ها و ویژگی‌هایشان، باید با عوامل موثر بر قیمت کامیون آشنا شویم. این عوامل مهم‌ترین نقش را در تعیین هزینه خرید ماشین‌های سنگین بر عهده داشته و بدون شناخت آن‌ها، احتمال افزایش قیمت خرید وجود دارد. در ادامه به بررسی این عوامل می‌پردازیم

نقش کشور تولیدکننده کامیون‌ها در افزایش قیمت‌ خرید کامیون‌ها
صنعت کامیون‌سازی یک تجارت قدیمی است که کشورهای مختلفی در سراسر دنیا در این صنعت فعالیت می‌کنند. برخی کشورها مانند ژاپن، آمریکا و آلمان به دلیل عرضه باکیفیت‌ترین و بهترین ماشین‌های باری سنگین در دنیا زبانزد هستند. به همین دلیل محصولات تولیدی این کشورها نسبت به سایر کشورها قیمت بالاتری دارند.
از سوی دیگر قیمت کامیون برندهای چینی در مقایسه با دیگر محصولات خارجی به‌مراتب پایین‌تر است؛ اما به دلیل روابط اقتصادی خوب چین با ایران، طیف وسیعی از ماشین‌های وارداتی کشور متعلق به خودروهای چینی هستند. بااین‌حال در خودرو‌های چینی نیز برخی برندها کیفیت مطلوبی دارند. ما در مجموعه شاپور سنگین انواعی از پرقدرت‌ترین کامیون‌های خارجی را برای فروش به شما عرضه می‌کنیم. برندهای عرضه‌کننده کامیون
عامل تاثیرگذار دیگر در تعیین قیمت کامیون، برند تولیدکننده این ماشین‌های سنگین است. برخی شرکت‌های خودروسازی با فعالیت اختصاصی در زمینه تولید و عرضه ماشین‌های سنگین، توانسته‌اند نام خود را به‌عنوان یک برند معتبر در بازار جهانی تثبیت کنند. این برندها در کنار شهرتی که دارند، محصولات باکیفیتی را تولید می‌کنند که به دلیل امکانات فراوان و ویژگی‌های منحصربه‌فردشان، از محصولات مشابه قیمتی بالاتری دارند.
برخی از مهم‌ترین برندهای معتبر تولیدکننده کامیون در جهان عبارت‌اند از:
• اسکانیا
• بنز
• ولوو
• مان
• دایملر
• دانگ فنگ
• ولوو
• هیوندای
• ایویکو
• پکار (داف)
• هینو موتورز
• هیتاجی
• کوماتسو
• لیبهر
• تاتا موتورز
سال تولید کامیون و تاثیر آن بر قیمت این ماشین باربری
یکی از پارامترهای مهم در تعیین قیمت کامیون، سال تولید آن است. سال تولید رابطه‌ای مستقیم با افزایش یا کاهش قیمت خرید کامیون دارد. ماشین‌های سنگین جدید امکانات پیشرفته‌تر و جدیدتری را پشتیبانی می‌کنند که طیف متنوعی از نیازهای رانندگان و صاحبان بار را پاسخ می‌دهند. بر همین اساس با افزایش امکانات موجود در یک کامیون، طبیعتا قیمت خرید آن نیز بیشتر می‌شود.
بسیاری از رانندگان به دلیل افزایش قیمت‌ کامیون‌های جدید و عدم توانایی مالی برای خرید آن‌ها، ماشین‌های ارزان‌تر را انتخاب می‌کنند. این موضوع نه‌تنها هزینه‌های آن‌ها را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه در صورت خرید کامیون‌های قدیمی، احتمال افزایش هزینه‌ها به دلیل استهلاک بیش از حد آن‌ها و نیاز به پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور وجود دارد. با خرید از سایت شاپور سنگین جدیدترین کامیون‌ها را با قیمتی متعارف و منطقی خریداری کنید. تیپ و مدل دستگاه
امکانات متعدد کامیون‌ها به تیپ و مدل آن‌ها بستگی داشته و کامیون‌های با امکانات بیشتر قیمت بالاتری نسبت به کامیون‌های دیگر دارند. به همین دلیل شما برای خرید بهترین کامیون متناسب با بودجه خود، باید در ابتدا نیازهای اصلی خود برای خرید این ماشین باری را مشخص کنید. سپس بر اساس نیازهایتان، مناسب‌ترین کامیون را بر اساس بودجه و امکانات کاربردی مورد نظرتان بخرید. توجه داشته باشید کامیون‌های جدیدتر و دارای امکانات بیشتر، گران‌تر هستند.
گارانتی و خدمات پس از فروش کامیون
یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت کامیون که خریداران کمی به آن توجه می‌کنند، خدمات پس از فروش شرکت‌های معتبر است. برخی شرکت‌ها برای رضایت مشتریان از خرید، تا مدت‌زمان مشخصی خدمات کاملی از ضمانت، معاینه فنی، تعویض قطعات و ... را به خریداران ارائه می‌کنند. این خدمات می‌تواند عامل مهمی در تعیین قیمت ماشین‌های سنگین باشند و هزینه خرید آن‌ها را افزایش یا کاهش دهند.
تاثیر نکات خرید بر تعیین قیمت‌ کامیون‌
همان‌طور که بررسی کردیم، قیمت کامیون یک پارامتر متغیر است که تحت تاثیر عوامل مختلفی تعیین می‌شود. بااین‌حال برخی عوامل جزئی دیگر نیز در تعیین قیمت کامیون نقش دارند که خریداران باید در زمان خرید به آن‌ها توجه داشته باشند. آگاهی از نکاتی که هزینه خرید کامیون را افزایش می‌دهند، اولین گام برای خرید یک ماشین سنگین مناسب و کم‌هزینه به‌شمار می‌آید. ما در فروشگاه آنلاین شاپور سنگین سالم‌ترین کامیون‌ها از نظر بدنه و موتور را برای شما لیست کرده‌ایم که می‌توانید بدون نگرانی و متناسب با بودجه خود، بهترین ماشین را انتخاب کنید.
برای یک خرید مطمئن، نکات زیر را در زمان خرید کامیون مد نظر قرار دهید:
• دلیل فروش کامیون توسط فروشنده
• سابقه نگهداری از کامیون مانند؛ تعداد تصادف و وضعیت نیاز به روغن
• اطمینان از سلامت موتور
• بررسی زنگ‌زدگی بدنه و قطعات
• اطمینان از سلامت گیربکس و شاسی
• میزان کارکرد کامیون
• سالم بودن آج لاستیک‌ها
• دقت به طر‌ح محور کامیون
• بررسی وضعیت بوکسل کامیون و میزان قدرت اسب بخار آن
• امکانات رفاهی و بیمه
هر کدام از پارامترهای ذکر شده در افزایش یا کاهش قیمت کامیون نقش دارند. توصیه می‌کنیم برای یک خرید مناسب و اصولی، پیش از اقدام به خرید اطلاعات کاملی از این نکات به دست بیاورید و بر اساس نیاز خود کامیونی را بخرید که به اهداف شما نزدیک‌تر است. 

تعیین قیمت‌ کامیون‌

همان‌طور که بررسی کردیم، قیمت کامیون یک پارامتر متغیر است که تحت تاثیر عوامل مختلفی تعیین می‌شود. بااین‌حال برخی عوامل جزئی دیگر نیز در تعیین قیمت کامیون نقش دارند که خریداران باید در زمان خرید به آن‌ها توجه داشته باشند. آگاهی از نکاتی که هزینه خرید کامیون را افزایش می‌دهند، اولین گام برای خرید یک ماشین سنگین مناسب و کم‌هزینه به‌شمار می‌آید. ما در فروشگاه آنلاین شاپور سنگین سالم‌ترین کامیون‌ها از نظر بدنه و موتور را برای شما لیست کرده‌ایم که می‌توانید بدون نگرانی و متناسب با بودجه خود، بهترین ماشین را انتخاب کنید.
برای یک خرید مطمئن، نکات زیر را در زمان خرید کامیون مد نظر قرار دهید:
• دلیل فروش کامیون توسط فروشنده
• سابقه نگهداری از کامیون مانند؛ تعداد تصادف و وضعیت نیاز به روغن
• اطمینان از سلامت موتور
• بررسی زنگ‌زدگی بدنه و قطعات
• اطمینان از سلامت گیربکس و شاسی
• میزان کارکرد کامیون
• سالم بودن آج لاستیک‌ها
• دقت به طر‌ح محور کامیون
• بررسی وضعیت بوکسل کامیون و میزان قدرت اسب بخار آن
• امکانات رفاهی و بیمه
هر کدام از پارامترهای ذکر شده در افزایش یا کاهش قیمت کامیون نقش دارند. توصیه می‌کنیم برای یک خرید مناسب و اصولی، پیش از اقدام به خرید اطلاعات کاملی از این نکات به دست بیاورید و بر اساس نیاز خود کامیونی را بخرید که به اهداف شما نزدیک‌تر است.


قیمت ‌روز‌ کامیون‌

با توجه به نوسانات همیشگی قیمت ارز در داخل کشور و افزایش هزینه‌ها، قیمت روز کامیون متغیر است. از سوی دیگر میزان عرضه کامیون‌ها و تقاضای خریداران نیز در جدیدترین قیمت کامیون تاثیرگذار می‌باشد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای خرید انواع این خودروهای سنگین، زمانی فرایند خرید خود را انجام دهید که نوسانات ارزی در کم‌ترین میزان خود بوده و تناسب خوبی بین عرضه و تقاضا برای خرید کامیون وجود داشته باشد. در غیر این صورت احتمال پرداخت هزینه‌های اضافی برای خرید کامیون وجود دارد.
عامل دیگری که در قیمت روز کامیون تاثیرگذار است، مهلت اعتبار بیمه‌نامه خودرو می‌باشد. اگر در زمان خرید کامیون‌ها، بیمه‌نامه آن‌ها رو به اتمام بوده یا بیمه‌نامه نداشته باشند، قیمت خرید کامیون کاهش می‌یابد. همچنین در صورت وجود تخفیف‌های بیمه‌ای نیز احتمال افزایش قیمت خرید این ماشین‌ها تا حدود یک تا دو درصد وجود دارد.


قیمت‌ کامیون‌ کارکرده‌

طیف فراوانی از خریداران و مشتریان بازار محصولات ماشین‌های سنگین را افرادی تشکیل می‌دهند که به خریدوفروش کامیون‌های دست دوم مشغول هستند. علاوه بر پارامترهای تاثیرگذار گفته شده در تعیین قیمت کامیون، برخی عوامل موثر دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند هزینه خرید کامیون‌های دست دوم را افزایش یا کاهش دهند. مراجعه به مراکز خرید معتبر نیز که تنوع بالایی در عرضه محصولات باکیفیت و جدید دارند، در کاهش هزینه خرید قیمت کامیون موثر است. شاپور سنگین یک مجموعه آنلاین برای فروش خودروهای باری به‌شمار می‌رود که شما می‌توانید انواعی از پرقدرت‌ترین کامیون‌ها را با مشاهده کامل اطلاعاتشان خریداری کنید. در ادامه به مهم‌ترین عوامل موثر در تعین قیمت کامیون کارکرده می‌پردازیم.
کارکرد کا‌میون‌
میزان مسافتی که کامیون‌ها برای حمل بار طی کرده‌اند؛ مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودروهای باری دست دوم است. این میزان توسط کیلومتر شمار محاسبه می‌شود و با افزایش کارکرد ماشین، قیمت آن کاهش می‌یابد. به‌طورکلی کارکرد حدود 20 تا 25 هزار کیلومتر در سال، میزان استانداردی برای مسافت طی شده کامیون‌های به‌شمار می‌رود. افت قیمت کامیون‌ها برای کارکرد بیش از 100 هزار کیلومتر بسیار بیشتر است و بهتر است کامیونی را خریداری کنید که در حد استاندارد کار کرده باشد.
سن و مدل خودرو
در زمان خرید کامیون، سن خودرو تاثیر مستقیمی در کاهش قیمت آن دارد. حتی اگر هیچ استفاده‌ای از کامیون نشود و کیلومتر شمار عددی را برای کارکرد آن نشان ندهد؛ با قدیمی شدن این ماشین باری، از قیمت آن کاسته می‌شود. افت قیمت برای کامیون‌ها با گذشت زمان، به میزان 5 تا 10 درصد از قیمت کلی در هر سال است. سابقه تصادف، قیمت کامیون کارکرده را کاهش می‌دهد
کامیون‌های با سابقه تصادف، قیمت به‌مراتب پایین‌تری از کامیون‌های سالم دارند. به‌عنوان مثال اگر قصد خرید یک کامیون جدید تصادفی را داشته باشید، قطعا هزینه به‌مراتب کم‌تری را نسبت به خرید یک کامیون قدیمی سالم می‌پردازید. میزان افت قیمت کامیون برای ماشین‌های تصادفی بین 5 تا 10 درصد متغیر است.
نشانه‌های زیر در یک کامیون می‌توانند قیمت آن را کاهش دهند:
• جوشکاری بخش‌های مختلف موتور و قطعات
• تعویض قطعات به‌صورت مکرر
• ترک‌خوردگی شاسی و فنر
• ضربه خوردگی و غرشدگی بدنه
تاثیر رنگ بدنه بر کاهش قیمت‌ کامیون
از جمله عوامل موثر در تعیین قیمت کامیون کارکرده، وجود لکه‌های رنگ در بدنه این ماشین باری است. بر اساس انواع ترمیم بدنه خودروهای باری افت قیمتی متفاوتی را برای کامیون‌های مختلف در نظر می‌گیرند. با توجه به نوع کامیون، برای بخش‌های مختلف آن برای رنگ شدن بدنه، بین 2 تا 10 درصد افت قیمتی وجود دارد. همچنین تعداد بخش‌های رنگ‌شده نیز در کاهش قیمت خرید کامیون‌ نیز نقشی مهمی را ایفا می‌کنند.
به‌طورکلی بر اساس انواع ترمیم بدنه هزینه خرید کامیون متفاوت است که انواع ترمیم بدنه عبارت‌اند از:
• صافکاری بدون رنگ: ترمیم بدون رنگ ریختگی افت قیمتی ندارد
• لیسه‌گیری: انجام آن به‌صورت حرفه‌ای افت قیمت ندارد
• رنگ‌شدگی: با افزایش اندازه بخش رنگ‌شده، افت قیمت‌ کامیون بیشتر می‌شود. بیشترین افت قیمت برای رنگ‌شدن سقف‌ها است
• تعویض بخشی از بدنه: میزان افت قیمت آن از رنگ‌شدگی به‌مراتب بالاتر است
وضعیت فنی کامیون
این که ماشین خریداری شده سرحال است یا نواقص متعددی در بخش‌های مختلف آن وجود دارند، می‌تواند در افت قیمت کامیون موثر باشد. خروج دود سیاه از اگزوز، شنیده شدن صداهای غیر طبیعی، نقص در سیستم ترمز، ایراد در فرمان و ... عواملی مهم در کاهش قیمت این ماشین باری به‌شمار می‌آیند. سالم و قابل استفاده بودن بخش‌های مختلف اتاق کامیون
علاوه بر وضعیت فنی، شکل ظاهری اتاق و سالم بودن امکانات مختلف کامیون در تعیین قیمت خرید ماشین‌های دست دوم تاثیرگذار است. اگر شکستگی در صندلی، پارگی روکش، پوسیدگی کف خودرو، نقص در سیستم بالابر شیشه، خرابی ضبط و ... در یک کامیون وجود داشته باشد، قیمت فروش آن کاهش می‌یابد. میزان افت قیمت نیز، به اندازه خرابی و هزینه تعمیر آن‌ها بستگی دارد.
عرضه واردات؛ عاملی موثر در افزایش قیمت کامیون‌های دست دوم
با افزایش تقاضا برای واردات خودروهای سنگین، قیمت خرید کامیون‌ها کمتر می‌شود؛ زیرا در این صورت تقاضا برای استفاده از ماشین‌های وارداتی و لوکس افزایش می‌یابد و خریداران سرمایه‌های خود را برای استفاده از این ماشین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.